Inersia

image

Suatu benda diam akan cenderung diam, dan suatu benda bergerak akan cenderung bergerak dengan laju dan arah yang tetap (Hukum Newton I) Untuk itu, bergerak lah Za. Jangan terlalu nyaman dengan kediamanmu. Kita harus berbuat sesuatu Za.

Sesuatu di Kepalamu dan Kepalaku

Lalu, sampailah kita pada gambar biru itu, waktu.
Yang tiada lengah mengucap salam jumpa pada sunyi yang meremah.
Yang mengalir melalui garis-garis tanganmu.
“Ada penghapus di kepalanya.”
Seseorang membisikiku.
Biar dia simpan di sana. Selama dia berbahagia. Tidak masalah.

“Lalu kepalamu?”
Kepalaku,
Pensil tak pernah selesai menggambar sunyi di sana.

November, 2012